Värmepumpar - olika typer av värmepump

Välkommen till Värmepumpar - sidan för dig som funderar på att installera en värmepump i ditt hus. 

Ett par stickade, randiga strumpor som ligger på ett trägolv. Mjukt solljus kommer från den högra sidan och lyser upp golvet och strumporna.
Håll värmen i hemmet på ett mer effektivt sätt genom att installera värmepump.

 

Med värmepump kan du sänka dina uppvärmningskostnader och få en billig, driftsäker och pålitlig uppvärmning. Det finns många saker att överväga när man ska köpa värmepump, och det första man bör undersöka är vilken typ av pump man ska använda. Det finns många olika alternativ:

 

  • Luftvärmepumpar tar den energi som finns i luften utomhus, och använder den för att värma upp din villa. Köper man rätt modell kan man till och med utvinna värme ur minusgradig luft, och dessutom ta tillvara på värmen som lämnar huset genom ventilationen.

    Luftvärmepumpar finns i tre varianter: luft/luft, luft vatten värmepump och frånluft.

  • Bergvärmepumpar pumpar runt en vätska som cirkulerar i djupa hål och tar sin värme från berggrunden för att värma upp huset. Trots höga initialkostnader är detta en omtyckt och vanlig uppvärmningsform som är miljövänlig och driftsäker. Dessutom betalar sig investeringen i form av energibesparing och värdeförhöjning på fastigheten. 
  • Sjövärmepumpar tar istället sin energi från en närliggande sjö eller hav. Fördelen är att man slipper borra i berggrunden, nackdelen är den geografiska begränsningen.
  • Jordvärmepumpar grävs, som namnet antyder, ned i jorden och utnyttjar den värme som finns där. Denna typ av pump har av naturliga skäl begränsad kapacitet, men är ett billigare alternativ än bergvärme.
  • Luft vatten vämepump har vad som krävs när bergvärme inte är möjligt.

 

Som du märker finns det mycket att välja på, och vad som passar dig beror till stor del på ditt hus och dina behov.

Många kända tillverkare, som exempelvis Bosch, erbjuder bergvärme eller värmepumpar inom de flesta olika områden, så att hitta en värmepump som passar din avsikt är inte särskilt svårt. Däremot är det inte alltid lika enkelt att avgöra vilken typ av uppvärmningssystem som passar ens hus!

Här på Värmepumpar hoppas vi kunna guida dig närmare ett beslut genom att ta upp de för- och nackdelar som finns med varje uppvärmningsform. Förhoppningsvis kan du lättare fatta ett beslut om du ska välja luft vatten eller bergvärme.

Klicka på den variant av värmepump du är intresserad av ovan, eller navigera med hjälp av menyn högst upp på sidan.