Luftvärmepumpar - pris och fakta

En luftvärmepump är ett mycket effektivt verktyg för att värma ett hem.

Använder du direktverkande el (elradiatorer) omvandlas 1 kWh elektricitet till 1 kWh värme. Elektricitet är energi av hög kvalitet, medan värme är energi av mycket låg kvalitet (1 kWh el kan omvandlas till många olika energiformer, men det är mycket svårt och energikrävande att omvandla värme till något annat). Av den anledningen kan det ses som resursslöseri att använda 1 kWh el för att få ut 1 kWh värme.

När man talar om hur mycket värme man kan få ut av en viss mängd elektricitet använder man ofta begreppet värmefaktor. De flesta luftvärmepumpar idag kan omvandla 1 kWh el till mellan två och fyra kWh värme, och har alltså en värmefaktor mellan 2-4. En del kan till och med ge upp till 5 kWh! Det säger sig självt att det finns stora besparingar, upp till 50%, att göra på att uppgradera och effektivisera sitt uppvärmningssystem, speciellt om man bor i ett hus med elradiatorer.

Luftvärme tar tillvara på den energi som finns i utomhusluften

En fördel som gör luftvärmepumpar billiga är att de inte kräver någon borrning, men de är känsligare för årstidsväxlingar än exempelvis bergvärmepumpar.


Luft/luftvärmepumpar

Det finns tre typer av luft värmepumpar, varav luft/luft-varianten är både vanligast och enklast att installera. Denna typ av pump fungerar precis som ett omvänt kylskåp. Kylskåpet fungerar genom att ta värmeenergi från insidan och förflytta den till utsidan (baksidan) av skåpet. Luftvärmepumpen tar värmeenergi ifrån utsidan av huset, koncentrerar och förflyttar den till insidan.

Lösningen är beroende av en öppen planlösning, och huset bör inte heller vara för stort. Det beror på att varmluften blåser in från en enda panel, istället för att en radiator används i varje rum. Man bör räkna med ungefär 1°C lägre temperatur per rum man förflyttar sig ifrån källan.

En fördel med många modeller av luft luftvärmepump är att de kan vändas åt andra hållet och fungera som svalkande air-condition under varma sommardagar!

Luft/vattenvärmepumpar

Luft/vattenvärmepumpar fungerar precis som luft/luftpumpar i den aspekt att de tar tillvara på den energi som finns i utomhusluften. Skillnaden är att denna typ av pump istället överför energin till vatten som kopplas till husets vattenburna system. Utöver varmvatten i kranen kan man då få uppvärmning genom vattenradiatorer och golvvärme.

Den uppenbara fördelen med en luftvattenvärmepump är förstås att uppvärmningskostnaderna sjunker även för varmvatten. Nackdelen är att pumpen inte går att reversera.

Frånluftsvärmepumpar

En frånluftsvärmepump tar tillvara på energin som finns i luften som lämnar huset - frånluften. Det har gått åt mycket energi för att värma denna luft från kanske -10°C till +20°C från början, och genom att återvinna så mycket av energin som möjligt kan man effektivisera sin uppvärmning ytterligare. Denna typ av pump är effektiv, och kan utvinna så mycket energi ur frånluften att denna kan vara nedåt -15°C när den lämnar huset!

Uppvärmningsformen fungerar dock inte utan kompletterande uppvärmning, om man inte bor i ett nollenergihus. Den ska därför främst ses som ett effektivt komplement till andra uppvärmningssystem som finns i huset.


Luftvärme - bra och dåligt med denna värmetyp

Luftvärmepumpar priser är relativt låga och därför billiga att köpa in och installera. Priserna generellt ligger på ungefär 20-50 000 kronor beroende på effekt, antal delar, husets storlek osv.

De kräver heller ingen borrning eller dikesgrävning. Luftenergin är förstås gratis och i det närmaste oändlig. Däremot är denna typ av pump känsligare för årstidsväxlingar än till exempel bergvärmepumpar. Kompletterande uppvärmning kan behövas, och de är sällan tillräckliga i större hus.

Viktigt att tänka på

Både luft/luftvärmepumpar och luft/vattenvärmepumpar behöver ofta förstärkning för riktigt kalla dagar. De kan utvinna energi från så låga temperaturer som -20°C men blir det kallare än så behövs kompletterande eller ersättande uppvärmning. Det är därför bra att inte bara titta kortsiktigt på billiga luftvärmepumpar utan på en pump som har en prestanda du kan tjänain på över tid.

En del leverantörer erbjuder pumpar anpassade för nordiskt klimat. Kika företrädesvis närmare på dessa, än de som är tänkta att fungera i medelhavsklimat.

Tänk också på att kolla med din kommun vad som gäller angående tillstånd och anmälningsplikt. Vissa värmepumpar avger relativt höga ljudnivåer som kan betraktas som buller.

Se även till att ta in många offerter inför din installation. Lämna korrekta uppgifter så att leverantörens beräkningar stämmer. På det viset slipper du obehagliga överraskningar, och kan välja leverantör och montör utifrån rätt förutsättningar.

Fyll i detta kostnadsfria formulär - upp till fem lokala installatörer kontaktar dig med offert! - Snabbt, enkelt och gratis