Jordvärmepumpar - pris och fakta

En jordvärmepump bygger på samma princip som bergvärme och sjövärme och värmefaktorn är liksom för de andra mellan tre och fem. Som namnet antyder placeras kollektorslangen i jorden, istället för i sjön eller i berget. Slangen grävs ned till mellan 90 centimeter och 1,5 meters djup.

Liksom för sjövärmepumpar slipper man med jordvärme kostnaderna för borrning, men istället måste man räkna med att plantera om det område där installationen har skett. Dessutom krävs en betydligt större tomt än för bergvärme eftersom det är jorden själv som ska bidra med energi. Då det översta jordlagret inte kan ta upp och lagra lika mycket energi som berggrunden behöver man en ganska stor yta, åtminstone runt 600 kvadratmeter för en normalstor villa.

Andra namn som kan dyka upp när man pratar om denna typ av uppvärmningsform är ytjordvärme och markvärme.

Fördelar med jordvärme

Man slipper borra i marken, och för den som inte har en sjö runt knuten kan det vara ett bra alternativ. Att byta ut eller uppgradera systemet är inte lika krångligt som för bergvärme vilket man tjänar på när det väl är dags för byte. Utbudet av värmepumpar är stort eftersom de är av samma typ som bergvärmepumpar.

Nackdelar med jordvärme

Detta system passa bäst främst i södra och mellersta Sverige då det är känsligt för köld och tjäle. Det finns även en risk att tjälen höjer marken kring slangen och skapar en ojämn och i värsta fall ful gräsmatta. Dessutom kan träd och växter ta skada eller växa sämre, i och med att marktemperaturen sänks.

Jämfört med att borra ett hål som är 90 centimeter i diameter, är ingreppet på tomten stort när man schaktar bort 6000 kubikmeter jord. Systemet lämpar sig alltså kanske främst för den som bygger ett hus på en ofärdig tomt, snarare än den som vill uppgradera sin uppvärmning.

Det vanligaste problemet med en jordvärmpump är att slangen läggs inte på rätt djup eller att slangen blivit veckad i samband med att marken rör på sig. Annar är det samma värmepump som till bergvärme men slangen ligger i marken och inte i ett borrhål. 

Installation av jordvärme är tillståndspliktig. Ta in flera olika offerter och se till att ni har tillräckligt stor tomt för att täcka energibehovet. Tänk också på att även om installationskostnaderna för jordvärme är lägre än för bergvärme, så är det inte gratis att renovera tomten.

Vad kostar en jordvärmepump?

Priset för jordvärme ligger på något billigare än bergvärme men kräver att du har markyta samt tillstånd. Kostnaden för att söka tillstånd kan variera men i t.ex. gävle kommun kostar ett tillstånd 3 150 kr.