Bergvärmepump - pris och fakta

Bergvärme passar dig som har hög energiförbrukning, och förmodligen bor i ett stort hus.

Värmefaktorn ligger ofta mellan tre och fem, vilket betyder att det räcker med 1 kWh elekticitet för att värme huset med 3-5 kWh värme. Värmefaktorn sjunker dock ju högre temperatur man vill ha. Därför är bergvärme bäst i uppvärmningssystem med låg temperatur, exempelvis golvvärme. Man bör inte använda den för att värma upp kranvattnet, då det är svårt att uppnå de temperaturer som krävs för att döda exempelvis legionellabakterier.

Fördelar med bergvärme

Utöver energibesparingen man oftast gör ligger bergvärmens största styrka i sin pålitlighet. Värmen kommer ursprungligen från solen, och lagras i berget under vintermånaderna. Det gör att uppvärmningskostnaderna är mycket förutsägbara, och systemet i sig har lång livslängd. Driftsäkerheten är också hög, och all som allt investerar man i en stabil och väl beprövad uppvärmningsform.

Nackdelar med bergvärme

Även om energibesparingen kan bli hög med en bergvärmepump är det inte alltid säkert att den ekonomiska besparingen blir det. Initialkostnaderna för bergvärme är nämligen höga, sällan under 100 000 kronor. Utöver själva systemet och pumpen som ska köpas in och installeras, måste även ett hål borras. Diameter och djup avgörs till stor del av hur stort uppvärmningsbehovet är, och var i Sverige man bor. Berggrunden är nämligen olika tjock och består av olika material beroende på geografiskt läge, och i södra Sverige får marken betydligt mycket mer solvärme under sommaren än vad norra Lappland får. I norr kan man alltså bli tvingad att borra djupare, något som naturligtvis ökar kostnaden.

  1. Ansök om tillstånd. Många kommuner har anmälnings- och tillståndsplikt för bergvärme. Detta för att kunna avgöra om det finns någon risk för att vätskan i kollektorslangen ska läcka ut och förorena grundvattnet. Ansök till kommunen i god tid! 
  2. Ta in många offerter! Bergvärme är en mycket vanlig uppvärmningsform och utbudet på marknaden är stort.
  3. Varma golv är en forutsättning. Eftersom värmen sprids i huset via vattenledningar är det i princip aldrig lönsamt att installera bergvärme om du inte redan har golvvärme eller vattenradiatorer.

Så vet du om bergvärme passar ditt hus

Din energiförbrukning avgör om du bör byta till bergvärme eller inte. Din energiförbrukning bör ligga på minst 20 000 kWh/år, men gärna över 35 000 för att det verkligen ska bli en god affär. Dessutom är det viktigt att inte överdimensionera pumpen. Det räcker med en 5 kW värmepump för att täcka ca 25 000 kWh, och köldtopparna kontrar man bäst med en elpatron, kamin eller liknande. Det är nämligen billigare än att köpa en stor och dyr värmepump som täcker maxbehovet men som förmodligen måste gå på halvfart stora delar av året.

Ett vanligt problem som kan drabba den som använder bergvärme är att borrhållet torkar ut och saknar genomflöde av grundvatten eller att borrdjupet inte är rätt tilltaget.

Vad kostar installation av bergvärme?

Pris för bergvärme ligger på mellan 70 000kr - 250 000 kr för litet till stort enfamiljshus. Du behöver även söka tillstånd för installationen.  Kostnaden för att söka tillstånd kan variera men i t.ex. Gävle kommun tas en avgift som motsvarar tre timmars tillsynsarbete ut. 2017 landar denna summa på 3 150 kr. 


På denna sida kan du läsa artiklar och få information om priser, installation och annat för bergvärme:

Bergvärme.n.nuFyll i detta kostnadsfria formulär - upp till fem lokala värmepumpsinstallatörer kontaktar dig med offert! - Snabbt, enkelt och gratis