Sjövärmepumpar - pris och fakta

Sjövärme är en intressant uppvärmningsform, som av naturliga skäl är få förunnad. Huset måste inte ligga precis vid vattnet för att sjövärmen ska kunna utnyttjas, men du bör åtminstone ha din tomt i anslutning till sjön eller vattendraget. Värmefaktorn är 4-5, så 1 kWh investerad elekticitet ger 4-5 kWh värme.

Så här installeras en sjövärmepump

Att installera sjövärme är ett relativt omständigt projekt. Till skillnad från bergvärme behöver inget hål borras, men ett förläggningsdike måste grävas mellan huset och vattnet för att förhindra frysning på vintern. Slangen förläggs sedan på vattenytan, varpå man fyller på med en vätska som ofta är en blandning av vatten och etanol (eller annat frysskyddsmedel). Därefter sänks slangen ned på botten med hjälp av tyngder.

Fördelar med sjövärme

Den här tekniken är lika effektiv som bergvärme, men fördelen är att man slipper undan kostnaderna för borrning. Värmekällan är stabil och relativt förutsägbar, och så länge installationen skett på rätt sätt är livslängden lång. Principen för uppvärmning är densamma som för bergvärme så utbudet av värmepumpar är stort.

Nackdelar med sjövärme

Den mest uppenbara nackdelen är förstås den geografiska begränsningen. Man måste helt enkelt bo nära vatten, och ibland räcker inte ens det. Anlita en seriös montör som kan göra beräkningar på om din sjös energiinnehåll räcker till för att värma ditt hus. Man kan tro att inverkan på vattentemperaturen är liten, men i stillastående eller långsamt flytande vatten kan så mycket som elva kilo is bildas på slangen per kWh värmeuttag under vinterhalvåret!

Det här behöver du tänka på vid sjövärme

  • Med tanke på isbildning är det mycket viktigt att tynga ner slangen rejält. Det som räcker för att hålla den på botten under sommaren räcker inte nödvändigtvis på vintern. När det gäller is är det också viktigt att se till att isen intill land inte kan skada slangen där övergången sker. Se till att botten du lägger slangen på är slät och inte innehåller vassa stenar som kan skada slangen. Botten får gärna vara lerig! Då kan slangen placeras i det översta bottensedimentet.
  • För den här typen av installation krävs alltid tillstånd från kommunen, och du bör se till att märka ut slangens position med tydliga skyltar för att förhindra skador från båtar eller ankare. En karta över systemet ska också tillhandahållas av din installatör.
  • Om du inte redan har ett vattenburet uppvärmningssystem i huset behöver du konvertera till det, vilket ökar kostnaderna enormt. Installation av sjövärme lönar sig därför bäst om du redan har vattenradiatorer eller golvvärme.

Kostnaden för installation av sjövärmepump är ungefär detsamma som en luft vatten värmepump men driften kan bli billigare då du har +4 grader på en sjöbotten. Detta gör att om du har eget vatten med plan och fin botten så är sjövärmepump att föredra.